Sự Kiện Ưu Đãi

Trang chủ > Sự kiện

Quà Tiêu Dùng

09/08/16

Giới thiệu

Thời gian

Diễn ra trong 7 ngày

Phạm vi

Dành cho các máy chủ S1 - S29

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi online vào các lúc 12h, 15h, 18h, 20h sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Sự Kiện sau đó chọn SK Ưu Đãi để mở sự kiện, rồi chọn mục Quà Tiêu Dùng.

Phần thưởng

Vàng
Tiêu phí
Phần thưởngHìnhSL
588 VàngHộp Quà Hoán Ma Phù
Mở ra nhận được
Hoán Ma Phù Tím x30
1
Trưởng Thành Đan10
Căn Cốt Bồi dưỡng Đan10
Mảnh Thủy Tinh Cam1
1888 VàngHộp Quà Hoán Ma Phù
Mở ra nhận được
Hoán Ma Phù Tím x30
2
Trưởng Thành Đan20
Căn Cốt Bồi dưỡng Đan15
Mảnh Thủy Tinh Cam1
2888 VàngBách Vạn Tiên Hồn Đan2
Trưởng Thành Đan30
Căn Cốt Bồi dưỡng Đan30
Mảnh Thủy Tinh Cam15
Cương Chi Hồn-120
5888 VàngTọa Kỵ Tư Chất Phù20
Đá Cường Hóa-38
Đột Phá Thần Hoa3
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan50
Trưởng Thành Đan40
Tử Thủy Tinh2

Lần Nạp Đầu

09/08/16

Giới thiệu

Thời gian

Diễn ra trong 7 ngày

Phạm vi

Dành cho các máy chủ S1 - S29

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi online vào các lúc 12h, 15h, 18h, 20h sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Sự Kiện sau đó chọn SK Ưu Đãi để mở sự kiện, rồi chọn mục Nạp Lần Đầu.

Phần thưởng

Phần thưởngHìnhSL
Exp Ma Bài-32
Phù Kinh Nghiệm-33
Sủng Kỹ Tăng Sao Đan-22
Bách Vạn Tinh Nguyên Đan1
Trưởng Thành Đan10

Tọa Kỵ

09/08/16

Giới thiệu

Thời gian

Diễn ra trong 7 ngày

Phạm vi

Dành cho các máy chủ S1 - S29

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi online vào các lúc 12h, 15h, 18h, 20h sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Sự Kiện sau đó chọn SK Ưu Đãi để mở sự kiện, rồi chọn mục Tọa Kỵ.

Phần thưởng

Số lần
Tiến cấp
Phần thưởngHìnhSL
20 lầnTọa Kỵ Tiến Cấp Đan10
50 lầnTọa Kỵ Tiến Cấp Đan30
100 lầnTọa Kỵ Tiến Cấp Đan50
Tàn Kiếm Toái Phiến1
200 lầnTọa Kỵ Tiến Cấp Đan100
Tàn Kiếm Toái Phiến2
400 lầnTọa Kỵ Tiến Cấp Đan200
Tàn Kiếm Toái Phiến3

Tọa Kỵ Tư Chất

09/08/16

Giới thiệu

Thời gian

Diễn ra trong 7 ngày

Phạm vi

Dành cho các máy chủ S1 - S29

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi mỗi ngày sử dụng Vàng để tăng Tư chất tọa kỵ đạt đến những mốc yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng đạo cụ trân quý.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Sự Kiện sau đó chọn SK Ưu Đãi để mở sự kiện, rồi chọn mục Tư Chất Tọa Kỵ.

Phần thưởng

Vàng tốnPhần thưởngHìnhSL
100 VàngTọa Kỵ Tư Chất Phù5
300 VàngTọa Kỵ Tư Chất Phù10
1000 VàngTọa Kỵ Tư Chất Phù15
2000 VàngTọa Kỵ Tư Chất Phù25
3000 VàngTọa Kỵ Tư Chất Phù45
5000 VàngTọa Kỵ Tư Chất Phù60
Đột Phá Thần Hoa2

 

 

Giảm Giá

09/08/16

Giới thiệu

Thời gian

Diễn ra trong 7 ngày

Phạm vi

Dành cho các máy chủ S1 - S29

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng Vàng triệu hồi Thần Tướng sẽ được giảm 25%.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Sự Kiện sau đó chọn SK Ưu Đãi để mở sự kiện, rồi chọn mục Giảm giá.

 

Mảnh Cực Phẩm

09/08/16

Giới thiệu

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi khi tham gia các sự kiện mới như Tán Ma Truyền Thừa, Sự kiện Ưu đãi tuần sẽ nhận được vật phẩm Mảnh Cực Phẩm.

Sau đó đem những đóa hồng này này đến Lò Luyện để chế tạo thành những vật phẩm thú vị như: Quà Cực Phẩm, Túi Ma Lục Phòng Cụ, Túi Ma Lục Trang Sức.

Phần thưởng

Vật phẩmHìnhSL Đổi
Quà Cực Phẩm Tử Thủy TinhMảnh Cực Phẩm x5
Đá Cường Hóa-2 x2
Quà Cực Phẩm Tranh Thủy TinhMảnh Cực Phẩm x5
Mảnh Thủy Tinh Tím x1
Quà Cực Phẩm Phù Cường HóaMảnh Cực Phẩm x5
Đá Cường Hóa-2 x1
Quà Cực Phẩm Cương Chi HồnMảnh Cực Phẩm x5
Đá Tẩy Luyện-2 x1
Quà Cực Phẩm Đá Công KíchMảnh Cực Phẩm x5
Đá Cường Hóa-2 x1
Túi Ma Lục Phòng CụMảnh Cực Phẩm x5
Huyền Thiết-2 x4
Túi Ma Lục Trang SứcMảnh Cực Phẩm x5
Huyền Thiên Thạch-2 x2