Tán Ma Truyền Thừa

Trang chủ > Sự kiện

Quà Đăng Nhập

25/07/16

Giới thiệu

Thời gian

Diễn ra trong vòng 7 ngày

Phạm vi

Dành cho các máy chủ S1 - S29

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nếu người chơi đăng nhập tích lũy đạt đến số ngày quy định sẽ nhận ngay nhiều phần thưởng hấp dẫn

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Tán Ma để mở sự kiện.

 

Phần thưởng

Ngày
tích lũy
Phần thưởngHìnhSL
1 ngày50 Vàng Khóa1
Trưởng Thành Đan2
Thục Hồn Đăng2
Phiếu Ưu Đãi Tọa Kỵ (1 ngày)1
2 ngày50 Vàng Khóa2
Trưởng Thành Đan4
Thục Hồn Đăng4
Phiếu Ưu Đãi Cường Hóa (1 ngày)1
Mảnh Thời Trang2
3 ngày50 Vàng Khóa2
Trưởng Thành Đan6
Thục Hồn Đăng6
Phiếu Ưu Đãi Mỹ Nữ (1 ngày)1
Mảnh Thời Trang4
5 ngày50 Vàng Khóa3
Trưởng Thành Đan8
Thục Hồn Đăng8
Phiếu Ưu Đãi Sủng (1 ngày)1
Mảnh Thời Trang6
7 ngày50 Vàng Khóa4
Trưởng Thành Đan10
Thục Hồn Đăng10
Phiếu Ưu Đãi KN Sủng (1 ngày)1
Mảnh Thời Trang8

 

 

Lần Đầu Nạp

25/07/16

Giới thiệu

Thời gian

Diễn ra trong 7 ngày

Phạm vi

Dành cho các máy chủ S1 - S29

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nếu người chơi nạp Vàng tùy ý vào game sẽ nhận ngay quà nạp lần đầu rất hấp dẫn.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Tán Ma để mở sự kiện.

 

Phần thưởng

Phần thưởngHìnhSL
Vàng Khóa200
Mảnh Cực Phẩm5
Trưởng Thành Đan25
Căn Cốt Bồi Dưỡng Đan4
Mảnh Thời Trang4
Đá Cường Hóa-25
Đá Cường Hóa-33
Huyền Thiên Thạch-21

 

Vòng Quay

25/07/16

Giới thiệu

Thời gian

Diễn ra trong 4 ngày

Phạm vi

Dành cho các máy chủ S1 - S29

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi khi nạp 250 Vàng vào game sẽ được nhận 1 lần rút thưởng từ Vòng quay ưu đãi.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Tán Ma để mở sự kiện.

 

Phần thưởng

Tham gia quay thưởng từ Vòng quay ưu đãi sẽ có cơ hội nhận được những vật phẩm sau:

Phần thưởngHình
Rương Tăng Tinh Đan KN Sủng
(Mở ra ngẫu nhiên nhận được:
Sủng Kỹ Tăng Sao Đan-1 x4
Sủng Kỹ Tăng Sao Đan-1 x8
Sủng Kỹ Tăng Sao Đan-1 x12
Sủng Kỹ Tăng Sao Đan-1 x16)
Quà Bảo Thạch
(Mở ra ngẫu nhiên nhận được:
Túi Bảo Thạch-2 x2
Túi Bảo Thạch-3 x1
Túi Bảo Thạch-3 x2
Túi Bảo Thạch-4 x1)
Quà Cường Hóa May Mắn
(Mở ra ngẫu nhiên nhận được:
Phù Cường Hóa-1 x2
Phù Cường Hóa-1 x3
Phù Cường Hóa-2 x1
Phù Cường Hóa-2 x2)
Quà Đá Cường Hóa
(Mở ra ngẫu nhiên nhận được:
Đá Cường Hóa-2 x2
Đá Cường Hóa-2 x3
Đá Cường Hóa-2 x4
Đá Cường Hóa-2 x5)
Ma Lục Thủ Sáo
Ma Lục Hộ Oản
Ma Lục Yêu Đai
Thần Giao Bảo Hộ Phù

 

 

XH Tranh Mua

25/07/16

Giới thiệu

Thời gian

Diễn ra trong 2 ngày

Phạm vi

Dành cho các máy chủ S1 - S29

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Trân Các sẽ mở bán Mảnh Cực Phẩm với số lượng có hạn. Kết thúc sự kiện, top 3 người chơi tranh mua nhiều nhất sẽ nhận được phần thưởng từ hệ thống.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Tán Ma để mở sự kiện.

 

Phần thưởng

 

HạngPhần thưởngHìnhSL
1Mảnh Cực Phẩm45
2Mảnh Cực Phẩm30
3Mảnh Cực Phẩm20

 

 

 

Nạp Ngày

25/07/16

Giới thiệu

Thời gian

Diễn ra trong 7 ngày

Phạm vi

Dành cho các máy chủ S1 - S29

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nếu người chơi nạp tích lũy đến các mức quy định sẽ nhận ngay nhiều phần thưởng hấp dẫn

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Tán Ma để mở sự kiện.

 

Phần thưởng

Mốc
tích lũy
Phần thưởngHìnhSL
200 VàngTrưởng Thành Đan10
Tiên Sủng Tàn Hồn-15
Đá Cường Hóa-22
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan5
500 VàngTrưởng Thành Đan10
Kiếm Hồn5
Đá Cường Hóa-22
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan5
Sủng Kỹ Tăng Sao Đan-15
1,000 VàngTrưởng Thành Đan20
Kiếm Hồn10
Đá Cường Hóa-25
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan10
Tiêu Hồn Đan10
Sủng Kỹ Tăng Sao Đan-25
2,000 VàngTrưởng Thành Đan30
Kiếm Hồn20
Đá Cường Hóa-210
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan20
Huyền Thiết-32
Đá Tăng Cấp-32
Thần Giao Bảo Hộ Phù10
5,000 VàngTrưởng Thành Đan50
Kiếm Hồn30
Đá Cường Hóa-310
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan30
Bách Vạn Tiên Hồn Đan3
Tiên Sủng Tàn Hồn-23
Phù Cường Hóa-31
Mảnh Thủy Tinh Cam3
10,000 VàngTrưởng Thành Đan50
Kiếm Hồn30
Đá Cường Hóa-310
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan50
Cương Chi Hồn-210
Bách Vạn Tiên Hồn Đan5
Tiên Sủng Tàn Hồn-32
Tiên Sủng Tàn Hồn-25
Mảnh Thủy Tinh Cam3
15,000 VàngTrưởng Thành Đan100
Kiếm Hồn50
Đá Cường Hóa-320
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan100
Cương Chi Hồn-220
Bách Vạn Tinh Nguyên Đan5
Phù Cường Hóa-32
Huyền Thiết-33
Đá Tăng Cấp-33
Mảnh Thủy Tinh Cam5
20,000 VàngTrưởng Thành Đan200
Kiếm Hồn100
Đá Cường Hóa-420
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan200
Bách Vạn Tiên Hồn Đan5
Bách Vạn Tinh Nguyên Đan5
Phù Cường Hóa-42
Huyền Thiết-35
Đá Tăng Cấp-35
Mảnh Thủy Tinh Cam10

 

 

 

XH Nạp

25/07/16

Giới thiệu

Thời gian

Diễn ra trong 7 ngày

Phạm vi

Dành cho các máy chủ S1 - S29

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, những người chơi nằm trong top 100 người nạp Vàng nhiều nhất sẽ được nhận những phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng sẽ được gửi sau khi kết thúc sự kiện.

Lưu ý

Top 100 người nạp Vàng chỉ xét những người chơi nạp từ 100 Vàng trở lên

Top 3 người nạp Vàng nhiều nhất phải nạp ít nhất 8,888 Vàng

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Tán Ma để mở sự kiện.

 

Phần thưởng

HạngPhần thưởngHìnhSL
Top 1Vàng Khóa3000
Phù Cường Hóa-37
Đá Cường Hóa-330
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan250
Trưởng Thành Đan250
Căn Cốt Bồi Dưỡng Đan16
Mảnh Cực Phẩm75
Top 2Vàng Khóa1500
Phù Cường Hóa-35
Đá Cường Hóa-315
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan180
Trưởng Thành Đan180
Căn Cốt Bồi Dưỡng Đan12
Mảnh Cực Phẩm50
Top 3Vàng Khóa1000
Phù Cường Hóa-33
Đá Cường Hóa-310
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan150
Trưởng Thành Đan150
Căn Cốt Bồi Dưỡng Đan8
Mảnh Cực Phẩm35
4 ~ 10
Vàng Khóa500
Đá Cường Hóa-35
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan80
Trưởng Thành Đan80
Căn Cốt Bồi Dưỡng Đan5
Mảnh Cực Phẩm10
11 ~ 20
Vàng Khóa300
Đá Cường Hóa-27
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan45
Trưởng Thành Đan45
Căn Cốt Bồi Dưỡng Đan3
Mảnh Cực Phẩm6
21 ~ 100
Vàng Khóa100
Đá Cường Hóa-24
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan25
Trưởng Thành Đan25
Căn Cốt Bồi Dưỡng Đan1
Mảnh Cực Phẩm4

 

 

Quà Tiêu Phí

25/07/16

Giới thiệu

Thời gian

Diễn ra trong 7 ngày

Phạm vi

Dành cho các máy chủ S1 - S29

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, toàn bộ Vàng mà người chơi đã sử dụng trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được hoàn trả lại 10%. Vàng hoàn trả sẽ được gửi vào cuối ngày thứ 7 khi kết thúc sự kiện.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Tán Ma để mở sự kiện.

 

 

Tranh Phong

25/07/16

Giới thiệu

Thời gian

Diễn ra trong 4 ngày

Phạm vi

Dành cho các máy chủ S1 - S29

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, toàn bộ Vàng mà người chơi đã sử dụng trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được hoàn trả lại 10%. Vàng hoàn trả sẽ được gửi vào cuối ngày thứ 7 khi kết thúc sự kiện.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Tán Ma để mở sự kiện.

 

Phần thưởng

Loại quàVật phẩmHìnhSL
Thưởng
Ma Chủ

Vàng Khóa200
Mảnh Thủy Tinh Cam5
Đá Cường Hóa-33
Thục Hồn Đăng10
Thần Giao Bảo Hộ Phù5
Tuyệt Địa Tầm Bảo Đồ10
Thưởng
Thành Viên
Vàng Khóa100
Mảnh Thủy Tinh Cam2
Thục Hồn Đăng10
Tuyệt Địa Tầm Bảo Đồ10