Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Top cao thủ

Trang chủ > Top cao thủ

Sự kiện liên thông máy chủ

30/08/16

Giới thiệu

Thời gian

Bắt đầu: 00:00 ngày 31/08

Kết thúc: 23:59 ngày 01/09

Phạm vi

Dành cho cụm máy chủ liên thông S1 - S30

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp số vàng theo các mốc yêu cầu vào nhân vật sẽ nhận được phần quà tương ứng.

Lưu ý

Người chơi nạp mốc nào sẽ nhận ngay mốc đó, không được tính tích lũy cộng dồn.

Ví dụ: 

Nạp 180 Vàng => Nhận phần quà Nạp 180 Vàng

Nạp 450 Vàng => Nhận phần quà Nạp 450 Vàng

Phần thưởng

Mốc nạp Phần thưởng Hình SL
180 Vàng Cương Chi Hồn-1 10
Mảnh Thủy Tinh Tím 2
Phù Cường Hóa-2 1
Đá Cường Hóa-3 1
450 Vàng Cương Chi Hồn-1 10
Mảnh Thủy Tinh Tím 3
Phù Cường Hóa-2 2
Đá Cường Hóa-3 2
900 Vàng Cương Chi Hồn-2 5
Mảnh Thủy Tinh Tím 3
Đá Tăng Cấp-3 1
Huyền Thiết-3 1
Phù Cường Hóa-3 1
1800 Vàng Cương Chi Hồn-2 5
Mảnh Thủy Tinh Cam 2
Huyền Thiết-3 3
Phù Cường Hóa-3 2
Đá Cường Hóa-3 5